Armada Her Sofrada
Hakkımızda


ARMADA müşterileri tüketiciler çalışanları nezdinde değer yaratmayı ilke edinen yönetimi çerçevesinde uzun vadede kalite hizmet ve gelişimin sürdürülebilir,büyümesinipaydaşlarının yaşam kalitelerini artırmak hedefiyle yönetmek,üretim satış pazarlama temel anlayışını oluşturuyor.

ARMADA tüketicinin zamanla değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek adına 2006 yılında dondurulmuş gıda alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.Yirmidört yıllık üretim ve pazar tecrübesi ile tarıma olan sevgisi ve tutkusu,Dodurulmuş gıda ürünleri bilgi, deneyim ve uzmanlığı ile doğadaki tüm değerleri koruyarak,gıdanın değer zincirini bir bütün halinde yönetiyor.ARMADA sadece tüketicilerinin mutluluklarına katkıda bulunan sağlıklı, doğal ve lezzetli ürünler sunmakla kalmayıp üreticileri, sözleşmeli çiftçileri, tüketicileri ve diğer iş ortakları bağlamında bir değer yönetimini gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir KALİTE için gerekli yenilikleri yakından izliyor, YENİ ürünleri bünyesine katmak üzere adımlar atıyoruz. Tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini en yüksek seviyede karşılamak ve yaşam kalitelerini artırmak,ARMADA’nın yenilikçilik anlayışının en büyük hedefi.
ARMADA kalite yönetimi, tüm süreçlerinde kalite bilincinin oluşması geliştirilmesi temeline dayanır. Kalite yönetim sistemimiz, çalışanlar,tedarikçiler müşteriler ve toplumdan oluşan bireylerin ihtiyaç ve beklentilerininen doğru şekilde karşılanması her ürünün güvenle tüketilmesini sağlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, müşterilerimizin en temel beklentisi olan güvenilir gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla sürekli iyileştiriliyor.

Dondurulmuş gıda tedarikcisi olmanın bize yüklediğine inandığımız en önemli sorumluluk, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamak,işbirlikçilerimizin memnuniyeti ve menfaatleri doğrultusunda “Armada Gıda Güvencesini “ oluşturmak sürekliliği sağlamak beklentilere duyarlı olup,sosyal sorumluluk anlayışını benimsemek koşulsuz müşteri memnuniyeti her alanda sürekli gelişme geliştirme
ARMADA faaliyetlerini gerçekleştirme ve iyileştirme sürecinde güvene dayalı işbirliklerinin de desteğini alıyor.Bu iş süreçleri hammadde ve diğer girdi tedariğindenmamül lojistiğine kadar uzanan tavizsiz bir kalite anlayışı üzerine kurguluyoruz.Bu anlayışın doğal uzantısı olarak toplum ve çevreye olan duyarlılık ve sorumluluklarımızı tedarikçilerimizle paylaşıyoruz.Sürekli gelişme anlayışını benimseyen, bütün faaliyetlerinde kalite güven dürüst olmayı ilke ve görev kabul ediyoruz.